ខេត្តកោះកុង នឹងក្លាយជាឋានសួគ៌ធម្មជាតិ ក្រោមគម្រោងវិនិយោគទីក្រុងទំនើបឆ្លាតវៃ ក្នុងទំហំផ្ទៃដី ១២ម៉ឺនហិកតា ចំណាយទុនប្រមាណ ៦០០ពាន់លានដុល្លាអាមេរិក

Approval given for $23.2 billion development project in Cambodia

A $23.2 billion development project in southern Cambodia has been given the green light by the government, with construction set to begin in March, the head of the scheme said Wednesday.The first project of its kind in the country, the plans include residential, business and tourist zones, according to Chheang Sophanna, executive director and head […]

Pallas : Approval given for $23.2 billion development project in Cambodia

A $23.2 billion development project in southern Cambodia has been given the green light by the government, with construction set to begin in March, the head of the scheme said Wednesday. The first project of its kind in the country, the plans include residential, business and tourist zones, according to Chheang Sophanna, executive director and […]